Regulamin sklepu Erolover.com

1. Postanowienia wstępne

Właścicielem sklepu internetowego erolover.com jest firma Sidex Marta Rowicka

Miejscem spełnienia świadczenia sprzedawcy jest:

Sidex Marta Rowicka

Krasnobrodzka 4 lok. 231, 03-214  Warszawa

Polska

NIP: PL5242455184 

REGON: 381845038

Sklep jest nastawiony na działalność komercyjną w oparciu o model dropshipping.

2. Rejestracja w sklepie

Rejestracja w sklepie nie jest obowiązkowa. Niezbędnym jest podanie danych kontaktowych oraz danych do wysyłki towaru i zrealizowanie zapłaty za towar z rachunku bankowego, rachunku karty kredytowej lub innej formy płatności akceptowanej w sklepie erolover.com. 

a. dla użytkowników niezarejestrowanych

Dane podane podczas realizowania płatności oraz podawania adresu do wysyłki będą przetwarzane tylko w celach realizacji świadczenia                 sprzedaży o ile użytkownik nie zdecyduje inaczej

b. dla użytkowników zarejestrowanych

dane będą przetwarzane przez Właściciela sklepu i osoby administrujące systemem sklepu erolover.com w celach sprzedażowych oraz                   marketingowych mających na celu profilowanie nabywcy,  o ile nabywca nie zdecyduje inaczej. 

3. Zarządzanie danymi w panelu

Po zalogowaniu do panelu klienta, klient ma wgląd do swoich danych, historii swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych oraz możliwość zmiany hasła.

4. Składanie i finalizowanie zamówienia

Gdy klient zakończy przeglądanie oferty i doda do zamówienia dany towar lub kilka towarów, przechodzi do swojego panelu lub koszyka. Po przejściu do szczegółów zamówienia może dokonać korekty ilości zamawianych produktów, powrócić do zakupów lub dokończyć transakcję. Żeby złożyć zamówienie konieczne jest wybranie formy dostawy, formy płatności oraz należy wybrać adres, na który zostanie wysłane zamówienie. Po wykonaniu tych czynności pokaże się przycisk "dalej", umożliwiający przejście do dalszej części zamówienia, gdzie należy potwierdzić zgodność zawartości zamówienia naciskając przycisk "potwierdź".  Jeżeli ma być inny niż domyślny, należy wprowadzić go z pozycji wprowadzania adresu. Można również powrócić do zakupów, zmienić zamówienie, itp. Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku "realizuj zamówienie", co spowoduje skasowanie zawartości koszyka i zapisanie zamówienia do realizacji. Równocześnie na adres email podany w panelu użytkownika, zostanie wysłany list z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

5. Anulowanie zamówienia.

Zamówienie możemy anulować na prośbę zamawiającego do 5 dni od momentu złożenia zamówienia na stronie internetowej, pod warunkiem, że paczka z zamówieniem nie została jeszcze przekazana do firmy kurierskiej. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po 5 dniach od złożenia zamówienia zostanie obciążony kwotą 10% od wartości zamówienia. Opłata ta jest kosztem manipulacyjnym ponownego wrzucenia towaru na stan magazynowy oraz innymi kosztami związanymi z przygotowaniem i obsługą anulowanego zamówienia. W przypadkach, gdy klient nie odbierze zamówionej przesyłki za pobraniem, będzie obciążony kosztami transportu w obie strony tj. do klienta i z powrotem do siedziby hurtowni, oraz kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50 zł. (Koszty manipulacyjne są to koszty na które składa się: czas przygotowania paczki, zużycie materiałów transportowych, czas wystawiania faktury, paragonów, oraz wszelkie inne czynności które składają się na opracowanie całego zamówienia od momentu przyjęcia go do realizacji do momentu przekazania kurierowi, a także koszty ponownego rozpakowania paczki i przyjęcia na magazyn).

W przypadku, gdy przesyłka nie odebrana przez klienta, trafi na magazyn i przez okres 6 miesięcy od daty jej otrzymania nie dostaniemy informacji o dalszych losach danego zwrotu, produkty zostaną zutylizowane. Zatem maksymalny okres magazynowania produktów wynosi 6 miesięcy od daty przybycia na nasz magazyn. Na pisemną prośbę możemy wydłużyć ten czas, za opłatą 1 dzień=0,39 zł netto , koszt magazynowania 1 produktu / 1 dzień. Zastrzegamy sobie prawo do utylizacji produktów po określonym czasie bez uprzedniej informacji do właściciela paczki w przypadkach których paczka nie będzie możliwa do zidentyfikowania.

6. Formy płatności.

Przelew, przelew elektroniczny, płatność kartą płatniczą, PayPal, Skrill

7. Koszt dostawy.

Koszty transportu ponosi Zamawiający. Koszt dostawy jest uzależniony od przesyłki. Nie ma możliwości osobistego odbioru towaru, w siedzibie firmy.

8. Termin dostawy.

Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 5 dni roboczych, na terenie Polski. Przesyłki zagraniczne będą realizowane z właściwym opóźnieniem wynikającym z regulaminów przewoźnika. W przypadku przesyłek kurierskich (dodatkowo płatnych) otrzymany towar należy sprawdzić w obecności kuriera - jest to jedyna podstawa uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych.

9. Reklamacje.

Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku wadliwego produktu. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w hurtowni objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu. Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar do przedstawicielstwa firmy. Do przesyłki należy dołączyć opis wady.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu. Indywidualne ustawienia monitora, które mogą być powodem przekłamania kolorystyki produktu, nie mogą być podstawą reklamacji ani zwrotu. Faktura, które stanowią jedyną podstawę gwarancji  znajduje się w panelu użytkownika.

Na podjecie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji sklep erolover.com ma 14 dni.

- Zwrot nie obejmuje kosztów dostawy do klienta oraz kosztów zwrotu przedmiotu do Dystrybutora erolover.com

- Paczki za pobraniem nie będą odbierane.

- Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie towaru zaraz po jego otrzymaniu i poinformowaniu nas o wadzie telefonicznie lub pisemnie. - W przypadku wady fabrycznej zwrócony towar zostanie wymieniony na towar bez wad jeśli aktualny stan magazynowy na to pozwala. Jeśli wymiana jest nie możliwa z powodu zwrotu, klient w ramach uznanej reklamacji może wymienić wadliwy towar na inny lub zażądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar.

Po odbiorze paczki sprawdź jej zawartość. Jeśli ilość nie zgadza się z Fakturą, masz obowiązek sporządzić protokół szkody z kurierem DPD. Tylko na tej podstawie możemy przyjąć reklamację braku produktów.

10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

11.1 Administrator

11.1.1 Administratorem danych osobowych osób korzystających z naszego sklepu, w tym Kupujących i Użytkowników, jest

Sidex Marta Rowicka

Krasnobrodzka 4 lok. 231, 03-214  Warszawa

Polska

NIP: PL5242455184 

REGON: 381845038

Oraz 

Michał Angielczyk

Ul. Duża 28a, 05-270 Marki, Polska 

11.1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

11.2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie, rodzaj urządzenia które wykorzystano do złożenia zamówienia, lokalizację oraz wiek i płeć podaną w profilu konta Google jeśli użytkownik takowe posiada i jest zalogowany w trakcie składania zamówienia. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza usługi CallPage, w trakcie komunikacji z podmiotem danych. Część danych osobowych jest gromadzona zanim użytkownik wykona zamówienie. Odbywa się to na podstawie ciasteczek, które witryna zapisuje na urządzeniu użytkownika, uzyskując podstawowe dane o urządzeniu, geolokalizacji, płci, przedziału wiekowego.

11.3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

11.3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

11.3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów, a także opieki posprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

11.3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem witryny, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

11.3.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu ) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

11.3.5. Wysyłania newslettera z wszelkimi treściami informacyjnymi – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

11.3.6. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie partnerów sieci reklamowych oraz social media,  w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

11.4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

11.4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

11.4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem admin@erolover.com tel.: +48 (883) 551 487. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11.5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

11.5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

11.5.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: kontakt@erolover.pl

11.5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia witryny, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, podmioty powiązane z realizacją usług marketingowych, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

11.5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. 

11.6. Zabezpieczenie Danych 

11.6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11.6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

11.7. Pozostałe postanowienia

11.7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

11.7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

11.7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nasz sklep obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Firma Sidex Marta Rowicka zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego pod adresem erolover.com,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego pod adresem erolover.com,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

12.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.